เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) |
เลขที่ประกาศ กบจ.1/2563 วันที่ 19 ก.พ. 2563
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6358411.pdf
  3775482.pdf
  4834521.pdf
  9467643.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 26 ก.พ. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การยื่นซอง
วันที่ 28 ก.พ. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 2 มี.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย