เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ กบจ. 5/2563 วันที่ 7 พ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6803135.pdf
  4288809.pdf
  9971924.eam

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ในวันและเวลาราชการ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย