เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ททท. |
เลขที่ประกาศ กบจ.8/2563 วันที่ 25 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ททท.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2007011.pdf
  6014340.pdf
  8220758.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ (ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครรัฐ (
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ supaporn.tron@tat.or.th / surasak.poti@tat.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การยื่นซอง
วันที่ 8 ก.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 9 ก.ค. 2563
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นายสุรศักดิ์ โพธิชาติ
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การเสนอราคา
8 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย