เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลชั้น 1 และห้องสหภาพแรงงานชั้น 7 อาคารจอดรถ ททท.สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ วันที่ 24 ก.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลชั้น 1 และห้องสหภาพแรงงานชั้น 7 อาคารจอดรถ ททท.สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3966085.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย