เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ กบจ. 10/2563 วันที่ 31 ก.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0478857.pdf
  6021417.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 7 ส.ค. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้ที่ www.gprocurement.go.th
การยื่นซอง
วันที่ 10 ส.ค. 2563
08.30 น. - 16.30 น.
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวอุษา เสือพันธ์
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2570-2574
โทรสาร 02-652-8273
การเสนอราคา
08.30 o. - 16.30 น.
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย