เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
เลขที่ประกาศ กบจ.3/2564 วันที่ 12 พ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1976501.pdf
  2899114.pdf
  9281156.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา - บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การฟังคำชี้แจง
วันที่ 16 พ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สามารถสอบถามมายัง ททท. ผ่านทางอีเมล์ siwan.khan@tat.or.th / surasak.poti@tat.or.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย ททท.จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www2.tat.or.th/bid/main/main0.php และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
การยื่นซอง
วันที่ 24 พ.ย. 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 25 พ.ย. 2563
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ งานจัดจ้าง ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นายสุรศักดิ์ โพธิชาติ
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2575-2580
โทรสาร 02-652-8273
การเสนอราคา
24 พ.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่อื่นๆ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย