เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ททท. สำนักงานใหญ่ |
เลขที่ประกาศ - วันที่ 14 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ททท. สำนักงานใหญ่
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5185312.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย