เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ททท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีe-bidding |
เลขที่ประกาศ กบจ. 9/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ททท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีe-bidding
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2622639.pdf
  0616533.pdf
  7943431.pdf
  9575293.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
การยื่นซอง
วันที่ 5 ม.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
การเปิดซองเอกสาร
วันที่ 6 ม.ค. 2564
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานจัดซื้อ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ชั้น 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2570-2574
โทรสาร 02-652-8273
สถานที่อื่นๆ e-mail : dachanee.meel@tat.or.th หรือ 0979385999 (คุณดรรชนี)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย