เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปีงบประมาณ 2564 |
เลขที่ประกาศ วันที่
ชื่อเรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปีงบประมาณ 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1772027.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
ในวันและเวลาราชการ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย