เข้าระบบ
 
 
 
 
ขายทอดตลาด | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี |
เลขที่ประกาศ กบจ.2/2562 วันที่ 12 ก.ค. 2562
ชื่อเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
วันที่ขายทอดตลาด 21 ก.ค. 2562 เวลา 10.00น.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5225999.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2562
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี เลขที่ 91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3552 5867, 0 3552 5880 โทรสาร 0 3552 5869-4


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย