เข้าระบบ
 
 
 
 
ขายทอดตลาด | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานอุดรธานี |
เลขที่ประกาศ สอด.1/2563 วันที่ 8 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานอุดรธานี
วันที่ขายทอดตลาด 20 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5736829.eam
  1273198.pdf

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2563
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่อื่นๆ ททท. สำนักงานอุดรธานี เลขที่ 16/5 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4232 5407, 0 4222 1455 โทรสาร 0 4232 5408


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย