เข้าระบบ
 
 
 
 
ขายทอดตลาด | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ |
เลขที่ประกาศ กบจ.4/2556 วันที่ 3 ก.ย. 2556
ชื่อเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วันที่ขายทอดตลาด 12 ต.ค. 2556 เวลา 11.00 น.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3524852.jpg
  3966827.jpg
  6111706.jpg

การซื้อหรือรับเอกสาร
ราคา 0 บาท
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2556 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2556
ในวันและเวลาราชการ
สถานที่ งานบริหารพัสดุ กองบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารจอดรถชั้น 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
โทร 02-250 5500 ต่อ 2095-96


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย