เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 14 ธ.ค. 2561
วันหมดอายุ 13 ม.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3803278.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย