เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางโครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ ระยะที่ 3 |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ ระยะที่ 3
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 14 ธ.ค. 2561
วันหมดอายุ 13 ม.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8231019.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย