เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 17 ธ.ค. 2561
วันหมดอายุ 16 ม.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6751342.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย