เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
วันประกาศ 26 ธ.ค. 2561
วันหมดอายุ 25 ม.ค. 2562
หมายเหตุ จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1237556.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย