เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามกระบวนการที่สำคัญของ ททท. |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามกระบวนการที่สำคัญของ ททท.
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 3 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4776473.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย