เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การประชาสัมพันธ์โครงการ A Dung Roi โดยการเล่นเกมออนไลน์และร่วมกิจกรรมกับ Mr.Quang Bao เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 |
ชื่อเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ A Dung Roi โดยการเล่นเกมออนไลน์และร่วมกิจกรรมกับ Mr.Quang Bao เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.พ. 2562
หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์โครงการ A Dung Roi โดยการเล่นเกมออนไลน์และร่วมกิจกรรมกับ Mr.Quang Bao เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8067085.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย