เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างกิจกรรม Caravan Tuk Tuk ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและสินค้าเสนอขาย ที่อาคาร Bitexco วันที่ 9 มกราคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างกิจกรรม Caravan Tuk Tuk ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและสินค้าเสนอขาย ที่อาคาร Bitexco วันที่ 9 มกราคม 2562
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 ก.พ. 2562
หมายเหตุ จ้างกิจกรรม Caravan Tuk Tuk ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและสินค้าเสนอขาย ที่อาคาร Bitexco วันที่ 9 มกราคม 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6920112.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย