เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
วันประกาศ 9 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 8 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3814191.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย