เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ มวยไทย |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ มวยไทย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 8 ก.พ. 2562
หมายเหตุ จ้างโครงการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ มวยไทย
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4902339.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย