เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างลงโฆษณาเผยแพร่งาน Amazing Thailand Festival 2019 ในสื่อ Apple Daily |
ชื่อเรื่อง จ้างลงโฆษณาเผยแพร่งาน Amazing Thailand Festival 2019 ในสื่อ Apple Daily
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ลงโฆษณาเผยแพร่งาน Amazing Thailand Festival 2019 ในสื่อ Apple Daily ทางออนไลน์ และ Social Media
วันประกาศ 9 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 8 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0362960.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย