เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินงานด้านระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินงานด้านระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด -
วันประกาศ 9 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 8 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3629958.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย