เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร ททท. สำนักงานน่าน |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร ททท. สำนักงานน่าน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ททท. สำนักงานน่าน ให้เรียบร้อย สะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (10 เดือน)
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6786222.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย