เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ ททท. สำนักงานน่าน |
ชื่อเรื่อง จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ ททท. สำนักงานน่าน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท. สำนักงานน่าน โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การจารกรรม และอื่น ๆ ซึ่งเป้นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ ททท. สำนักงานน่าน รวมถึงการจัดการการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ำและไฟฟ้าทิ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (10 เดือน)
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2520047.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย