เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Jazz จากศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมแคมเปญ Amazing Thailand ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Jazz จากศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมแคมเปญ Amazing Thailand ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6925574.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย