เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่สาธิตวาดร่ม ในงานส่งเสริมการขาย Outbound Travel Mart 2019 (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย |
ชื่อเรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่สาธิตวาดร่ม ในงานส่งเสริมการขาย Outbound Travel Mart 2019 (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่สาธิตวาดร่ม ในงานส่งเสริมการขาย Outbound Travel Mart 2019 (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดียปฏิบัติงานวันที่ 21-27 มกราคม 2562
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2802821.eam
  8706051.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย