เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้กับคณะ Amazing Thailand FAM Trip from Indonesia and Malaysia 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้กับคณะ Amazing Thailand FAM Trip from Indonesia and Malaysia 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้กับคณะ Amazing Thailand FAM Trip from Indonesia and Malaysia 2019 ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2562
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3273778.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย