เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดจ้างทำอาร์ตเวิร์กอนุสาร อ.ส.ท. ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จัดจ้างทำอาร์ตเวิร์กอนุสาร อ.ส.ท. ประจำปี 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 10 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 9 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1387321.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย