เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างและกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างและกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4904817.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย