เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เหมาจัดทำ Backdrop Main Stage และตกแต่งสถานที่ใช้ในการประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ 21 ธ.ค. 2561 |
ชื่อเรื่อง เหมาจัดทำ Backdrop Main Stage และตกแต่งสถานที่ใช้ในการประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ 21 ธ.ค. 2561
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เหมาจัดทำ Backdrop Main Stage และตกแต่งสถานที่ใช้ในการประชุมพนักงานประจำปีในวันที่ 21 ธ.ค. 2561
วันประกาศ 11 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1350046.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย