เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำ Stage / Light system & Sound system / Back stage / เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ Projector & Bargo / การบันทึกภาพวีดีโอ และการถ่ายภาพนิ่ง ในงานประชุมพนักงานประจำปี 2561 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำ Stage / Light system & Sound system / Back stage / เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ Projector & Bargo / การบันทึกภาพวีดีโอ และการถ่ายภาพนิ่ง ในงานประชุมพนักงานประจำปี 2561
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดทำ Stage / Light system & Sound system / Back stage / เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ Projector & Bargo / การบันทึกภาพวีดีโอ และการถ่ายภาพนิ่ง ในงานประชุมพนักงานประจำปี 2561
วันประกาศ 11 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9864239.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย