เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้าง สื่อสาร content ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง |
ชื่อเรื่อง จ้าง สื่อสาร content ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้าง สื่อสาร content ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง
วันประกาศ 11 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2815029.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย