เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดกิจกรรมในการเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ที่กรุงพนมเปญ. วันที่ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2562 |
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมในการเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ที่กรุงพนมเปญ. วันที่ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 12 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 ก.พ. 2562
หมายเหตุ จ้างจัดกิจกรรมในการเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5010069.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย