เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562-2564 |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562-2564
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 16 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 15 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9919570.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย