เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 21 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 20 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9344805.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย