เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำโคมไฟประดิษฐ์เพื่อตกแต่งในงานเทศกาลหยวนเซียว |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำโคมไฟประดิษฐ์เพื่อตกแต่งในงานเทศกาลหยวนเซียว
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการบุคคลจัดทำโคมไฟประดิษฐ์พร้อมทั้งติดตั้งเพื่อตกแต่งในงานเทศกาลหยวนเซียว
วันประกาศ 23 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 22 ก.พ. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการบุคคลจัดทำโคมไฟประดิษฐ์พร้อมทั้งติดตั้งเพื่อตกแต่งในงานเทศกาลหยวนเซียว ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9063432.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย