เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างก่อสร้าง Thailand Stand งานเสนอขาย Bit 2019 ตลาดอิตาลี |
ชื่อเรื่อง จ้างก่อสร้าง Thailand Stand งานเสนอขาย Bit 2019 ตลาดอิตาลี
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างก่อสร้าง Thailand Stand งานเสนอขาย Bit 2019 ตลาดอิตาลี
วันประกาศ 24 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 23 ก.พ. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0837762.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย