เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำกราฟฟิกคูหาประเทศไทยในงาน Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT) 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำกราฟฟิกคูหาประเทศไทยในงาน Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT) 2019
รายการ การจ้างออกแบบ
รายละเอียด จ้างออกแบบ เขียนแบบ และจัดทำกราฟฟิกคูหาประเทศไทยในงาน Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT) 2019
วันประกาศ 31 ม.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9989088.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย