เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ Amazing Thailand Romance Trade Meet และ Post Famtrip วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ กทม.-ประจวบคีรีขันต์ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ Amazing Thailand Romance Trade Meet และ Post Famtrip วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่ กทม.-ประจวบคีรีขันต์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 1 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 3 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2443908.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย