เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการผู้แทนการการตลาดของ ททท.โฮจิมินห์ในประเทศกัมพูชา และประเทศลาว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการผู้แทนการการตลาดของ ททท.โฮจิมินห์ในประเทศกัมพูชา และประเทศลาว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 2 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 4 มี.ค. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการผู้แทนการการตลาดของ ททท.โฮจิมินห์ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7049812.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย