เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) สำหรับโครงการเชียงราย แต้ แต้ |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) สำหรับโครงการเชียงราย แต้ แต้
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 4 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 6 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6294898.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย