เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะจากบริษัท New Motion Travels and Tours ณ ห้องอาหารใบหยก สกาย (ตึกใบหยก ทาวเวอร์ ๒) จำนวน ๒๔๐ คน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน และ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะจากบริษัท New Motion Travels and Tours ณ ห้องอาหารใบหยก สกาย (ตึกใบหยก ทาวเวอร์ ๒) จำนวน ๒๔๐ คน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน และ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะจากบริษัท New Motion Travels and Tours ณ ห้องอาหารใบหยก สกาย (ตึกใบหยก ทาวเวอร์ ๒) จำนวน ๒๔๐ คน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน และ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันประกาศ 5 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 7 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2294799.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย