เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างสร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าท่องเที่ยว Luxury ที่สร้างประสบการณ์กลุ่ม Luxperience |
ชื่อเรื่อง จ้างสร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าท่องเที่ยว Luxury ที่สร้างประสบการณ์กลุ่ม Luxperience
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 5 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 7 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7261729.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย