เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับ Mr. Michael Trevino |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับ Mr. Michael Trevino
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด Mr. Michael Trevino ซึ่งเป็น Celebrity ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Operation Smile เดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรม OSI Medical Mission Trip ระหว่างวันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศ 6 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 8 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3524668.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย