เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริหารจัดการอำนวยความสะดวก, บริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยว โครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-จีน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการอำนวยความสะดวก, บริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยว โครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-จีน 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 6 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 8 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1154299.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย