เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินแก่คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวเดินทางร่วมงาน Amazing Thailand Romance Fam Trip & Trade Meet 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินแก่คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวเดินทางร่วมงาน Amazing Thailand Romance Fam Trip & Trade Meet 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินแก่คณะผู้ประกอบการนำเที่ยวเดินทางร่วมงาน Amazing Thailand Romance Fam Trip & Trade Meet 2019 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
วันประกาศ 6 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 8 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8772766.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย