เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดวันธรรมดาน่าเที่ยว ผ่านสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดวันธรรมดาน่าเที่ยว ผ่านสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดวันธรรมดาน่าเที่ยว ผ่านสื่อออนไลน์
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 9 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9223410.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย