เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดสงขลาพร้อมแผนที่สำหรับใช้จัดทำเอกสาร Destination Brochure : Hat Yai - Songkhla |
ชื่อเรื่อง จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดสงขลาพร้อมแผนที่สำหรับใช้จัดทำเอกสาร Destination Brochure : Hat Yai - Songkhla
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ภาษาอังกฤษ
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 9 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5131395.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย