เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China ณ มหานครฉงชิ่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China ณ มหานครฉงชิ่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China ณ โรงแรม The Westin Chongqing Liberation Square มหานครฉงชิ่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 9 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3399854.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย